Odlingslotter för självförsörjning

Visste du att du som bor i Ovanåkers kommun kan hyra en odlingslott att odla grönsaker på? Vi har odlingslotter i både Alfta och Edsbyn. Vid odlingslotterna finns en redskapsbod med diverse trädgårdsredskap samt rinnande vatten.

Odlingslotterna är till för kommuninvånare som saknar möjligheten att odla för självförsörjning på egen mark. Det är kostnadsfritt att bruka en odlingslott, men du betalar en insats på 200 kronor som du sedan får tillbaka när du säger upp odlingslotten. Odlingslotterna ställdes i ordning 2021 med hjälp av bidrag från Lokala naturvårdssatsningen, LONA, tilldelat Biosfärområde Voxnadalen.

Med odlingslotterna vill vi möjliggöra för alla, oavsett om man har egen mark eller ej, att sätta fingrarna i myllan och odla sina egna grönsaker. Vi vill skapa möjligheter för fler att lära sig om odling och att bidra till sin egen försörjning av livsmedel. Att ha kunskap om odling och att kunna odla sin egen mat är viktigt för en god civil beredskap, säger Hanna Alfredsson, Biosfärkoordinator.

En odlingslott är 1x4 i storlek och det är möjligt att bruka upp till tre lotter per person eller familj. När du får tillgång till lotten så är marken bruten, men därefter är det du själv som ansvarar för att underhålla och förbereda marken för odling.

Odling är en meningsfull aktivitet och lotterna är en mötesplats för många. Drömmer man om ett eget jordgubbsland eller att skörda sin egen färskpotatis så kan man förverkliga det här! Berättar Hanna.

Är du intresserad av våra odlingslotter? Mer information om odlingslotterna hittar du här.

Vid odlingslotterna finns redskapsbodar som du får tillgång till när du odlar.

Senast uppdaterad