Viksjöfors skola öppnar igen efter vattenskada

I februari upptäcktes en vattenskada i Viksjöforsskolans lokaler. Detta efter ett planerat driftstopp på vattnet där en vattenkran av misstag stått öppen under en helg. Nu är renoveringen efter vattenskadan färdig och barnen kunde innan skolavslutningarna återgå till sina lokaler efter att ha varit inhysta lokaler i Alfta under renoveringstiden.

Den 12 juni kunde förskolebarnen komma tillbaka till sin förskola för att avsluta året med en sommarfest. Även skoleleverna kunde komma tillbaka till skolan innan sommarlovet.

Renoveringen av skolan har gått enligt plan. I planen ingick att inventera skadan och så fort som möjligt frilägga alla blöta ytor och riva bort allt organiskt material som var skadat. Därefter handlade arbetet om att torka upp och ventilera bort fukten. Torkperioden hade stora lokala variationer och berodde på mängden fukt och hur komplexa och svåråtkomliga ytorna var.

I takt med att ytorna blev torra så kunde återuppbyggnaden ske. Övre plan blev klar först och därefter fortsatte vi ned till förskolans område nere på bottenvåningen som tog längst tid av naturliga skäl då vattnet letar sig ned till de lägsta punkterna. Vi blev klara med allt lagom till sista veckan innan skolavslutningen. Det nya ytskiktet borde ge en positiv och fräsch upplevelse! Berättar Joakim Larsson, projektledare på AEFAB.

Det var viktigt att eleverna skulle få avsluta året på Viksjöforsskolan. Dels för sexorna som efter sommaren går vidare till högstadiet och lämnar skolan, men också för att 6-åringarna på förskolan ska få ett avslut innan de börjar förskoleklass.

Det var viktigt att eleverna fick avsluta sin sista skolvecka. Dels för att årets sexor skulle få avsluta i Viksjöfors som ju betytt väldigt mycket för dem. För de andra eleverna handlar det om trygghet - att de har fått sett och varit in i lokalerna innan de går på lov så att de vet vad de ska komma tillbaka till, säger Kristin Friberg, rektor för F-6 på Viksjöfors skola.

Även Katarina Selin, rektor för Viksjöfors förskola är glad över att de fått komma tillbaka till lokalerna.

Alla har längtat tillbaka och det känns bra att vara på plats igen på vår förskola i Viksjöfors, säger hon.

Senast uppdaterad