En pojke som spelar blockflöjt

Avgifter per termin

Här hittar du information om terminsavgifter för Kulturskolan.

Som elev på kulturskolan betalar du en administrationsavgift per termin.

Avgifter

Administrationsavgift kulturskolan

350 kr

Instrumenthyra

+150 kr

Materialavgift, konstprogrammet

+150 kr

Suzukiundervisning

+150 kr

Vid utebliven betalning påförs lagstadgad påminnelseavgift.

Syskonrabatt

Varje familj (samma folkbokföringsadress) betalar för max två barn. Tredje syskonet och följande är avgiftsbefriade. Att spela i musikskolans ensembler kostar inget extra om du redan betalar terminsavgift för sång- och/eller instrumentalundervisning.

Instrumenthyra

Ett begränsat antal instrument finns att hyra på kulturskolan till en avgift av 150 kr per termin. De flesta musikaffärer hyr också ut instrument, om du inte vill köpa direkt.

Kontakt

Kulturskolechef

Mia Nordholm
Tfn 0271-572 01
E-post mia.nordholm@ovanaker.se

Senast uppdaterad