illustration med olika instrument och konst / kulturrelaterade föremål

Vad gör vi på Kulturskolan?

Kulturskolan är en kommunal verksamhet främst för barn och ungdomar från förskoleåldern t.o.m gymnasiet. Vi undervisar i olika instrument, sång, dans, teater, konst och film. Undervisningen sker på Kulturskolan eller på skolorna runt om i kommunen.

Målsättningen för Ovanåkers kulturskola är att erbjuda barn och ungdomar en bred kulturundervisning med hög kvalitet inom olika genrer efter var och ens begåvning, intresse och ambition.

Kulturskolan arbetar med långsiktiga mål och har därför utarbetat kursplaner som syftar till att stärka elevens personlighetsutveckling och ge en grund för högre studier.

Södra Hälsinglands Kulturskola

Kulturskolan är en del av Södra Hälsinglands Kulturskola som har ett samarbetsavtal mellan kulturskolorna i OBS-regionen (Ovanåker-Bollnäs-Söderhamn).

Svenska musikrådet har givit ett speciellt hedersomnämnande till samarbetet inom SöHK.

"Södra Hälsinglands Kulturskola är ett spännande exempel på samverkan. Många kulturskolor i mindre kommuner står inför stora utmaningar. Utflyttning och/eller ett kärvare ekonomiskt klimat ställer krav på verksamheten, som ofta går ut över elevernas utövande och lärarnas arbetssituation.
I Södra Hälsinglands Kulturskola har man lyckats vända detta till något positivt genom samverkan. Genom den nya Kulturskolan kan man möta omvärldens krav och samtidigt erbjuda en bredare och mer kvalitativ utbildning för sina elever. Detta är ett exempel som är värt att uppmärksamma och följa framöver".

Kontakt

Kulturskolechef

Mia Nordholm
Tfn 0271-572 01
E-post mia.nordholm@ovanaker.se

Senast uppdaterad