5. Vängsbo

Från skogen och Vinberg slingrar sig vägen genom byn Vängsbo med utsikt över småbrutna odlingsbygder, sjön Vägnan och Voxnadalen. Gårdarna ligger spridda ner mot det öppna jordbrukslandskapet och sjön Vägnan. Byn har en ålderdomlig struktur med gamla anor.

Nygårds, Vängsbo

Stora mangårdsbyggnader

Bebyggelsen i Vängsbo domineras av stora mangårdsbyggnader och ladugårdar uppförda före och kring sekelskiftet 1900 men med rötter i en betydligt äldre bebyggelse. Det finns en påtaglig skillnad mellan det storskaliga byggandet i Långhed och det i Vängsbo. År 1850 ersatte bönderna i Långhed de flesta äldre parstugorna med tidens breda hus. I Vängsbo valde bönderna istället att modernisera sina älde hus. De byggde om dem på längden och höjden.Byggnadsminnet Nygårds är ett strålande exempel på det.

Gården Erskers i Vängsbo

Bondeindustrin gav välstånd

Vattenkraften var en flitigt utnyttjad resurs i det gamla hälsingska bondesamhället. Kraften användes för att tröska, mala, skäkta, såga, hacka, krossa och mycket annat. Genom Vängsbo rinner en bäck och på båda sidor om bäcken ligger flera väl bevarade vattenverk och i mitten av byn en damm från vilken man kunde reglera vattnet. Denna bondeindustri har medeltida traditioner, den utvecklades starkt under 1700-talet och bidrog fram till 1800-talets mitt till hälsingegårdarnas välstånd. I Vängsbo finns linskäkt, kvarn och spånhyvel och tröskloge kvar.

Linskäkten i Vängsbo

Senast uppdaterad