Biosfärskandidat Voxnadalen har lämnat ifrån sig Unesco-ansökan till regeringskansliet.

Under våren 2018 har ansökan till Unesco om att bilda ett biosfärområde i Voxnadalen färdigställts och överlämnats till Sveriges regering för beredning. Officiellt är det Sverige som nation som lämnar över ansökan till internationella Unesco-sekretariatet i Paris. Först sommaren 2019 väntas ett svar från Unesco. Fram tills dess kommer vi bl.a. att arbeta vidare med en utvecklingsplan och att genomföra olika aktiviteter, så håll utkik här och på Facebook.

Vy över sjö i Ovanåker med texten Ansökan till Unesco Biosfärområde