Publicerad

AVSTAMPS-konferens mot framtiden

Alla Hjärtans Dagd, en 14 februari hade projektet den avstampande konferensen med presentation av det arbete som gjorts, panelsamtal, forskarresultat samt avslutande gruppsamtal. Tack till alla som deltog och bidrog med kloka tankar inför framtiden!

Med på konferensen fanns tre forskare från Mittuniversitetet, Maria Lexhagen, Tatiana Chekalina och Luisine Margaryan som berättade om spännande insikter med fokus på hållbar besöksnäring.

Under paneldebatten diskuterades bland annat på vilket sätt projektet bidragit till att stärka samarbetet mellan BO och VA och vad dessa områden betyder för Hälsinglands utveckling framåt.

 

Avstamp