Publicerad

Tack alla-Workshop 2 genomförd!

Den 25 augusti samlades vi vid vackra Galvens Bygdegård

Ett 20 tal representanter företag,hembygdsföreningar, kommuner Länstyrelse och Region Gävleborg samlades för att gemensamt arbeta med Hållbarhets analys och SWOT- analys för vårt gemensamma projekt. En mycket givande och lärorik dag för oss i projektet. Stort tack till alla deltagare!