Publicerad

Vad handlar projektet om egentligen?

Här kan du läsa en snabbversion av det projektet handlar om:

Det finns cirka 1000 världsarv och 700 biosfärområden utsedda av UNESCO runt om i världen där bland andra Kinesiska muren, Egyptens pyramider och Frihetsgudinnan i New York ingår.

I Hälsingland finns två av dessa världsunika UNESCO-utnämningar, Världsarvet Hälsingegårdar och Biosfärområde Voxnadalen.

I det här projektet, som sträcker sig till mars 2023, har vi börjat en gemensam och hållbar platsutveckling av hälsingegårdarna och biosfärområdet där vi har två huvudmålsättningar:
- Att öka kunskapen om de unika utnämningarna och
- Att påbörja samarbeten och organisering mellan kommuner, företag, föreningar och ortsbor.

Arbetet sker genom att bjuda in samtliga intressenter till möten och workshops för att tillsammans analysera destinationen, utarbeta strategi, organisera samverkan och engagera lokalsamhället.

Allt för att fortsätta en hållbar platsutveckling enligt FNs mål Agenda 2030