Publicerad

Våra första workshops

Arbeten på tre platser i Hälsingland

Äntligen så har vi arrangerat den första workshopen i projektet och har verkligen påbörjat den process som projektet kommer att genomföra under de närmaste 8 månaderna. Denna gång erbjöd vi ett hybridmöte där man kunde välja att antingen delta på plats i Färila, Vallsta eller i Voxnan eller enbart via länk. Ett kombinerat möte där vi varvade föreläsning, grupparbeten med gemensamma diskussioner. Fokus var att analysera destinationen utifrån utbud/tillgångar kopplat till biosfärområdet eller världsarvet.