Publicerad

Vilket härligt engagemang i Långhed!

Tack till alla som gorde denna dag till exakt det som var syftet med dagen; Engagemang Inspiration Affärsutveckling Kunskap

Drygt 40 talet företagare samlades tillsammans med representanter för Hälsinglands kommuner, länsstyrelse och Region Gävleborg i byn Långhed, mitt i biosfärområdet och med två världsarvsgårdar i byn den 10 januari.

Häst och vagn till Världsarvsgården Jon-Lars där representanter från biosfär och världsarv beråttade om kopplingar mellan biosfär och hälsingegårdar.
En fantastisk minimässa dukades upp inne i bygdegården av företagare, länstyrelse och region Gävleborg med information och inspiration kring besöksmäl över både Hälsingland och Gästrikland.

En kontaktlista skapades och projektets förhoppning är att företag och föreningar fortsätter att skapa nätverk och aktiviteter framöver