En förstudie över Vikens by i Alfta

Alfta socken odaterad