Publicerad

Hjärta av lingonbär på en stubbe.

Exkursion om skogens mångbruk 4 oktober

Biosfärområde Voxnadalen, Föreningen Skogens Mångbruk och Spillkråkan bjuder in till en gemensam exkursion om skogens mångbruk. Det blir en dag om virkeskvaliteter, ekoturism och viltspaning i Voxnadalen.

Skogen som hållbar resurs är ett av biosfärområdets tre fokusområden. Under en tvåårsperiod (2020-2021) har biosfärområdet beviljats projektmedel från Region Gävleborg för att lyfta frågor om virkeskvaliteter, med fokus på Hälsingefuran, och skogens mångbruk. Exkursionen den 4 oktober är en del i detta projekt och riktar sig framförallt till privata skogsägare nyfikna på hur skogens värden kan tas tillvara på flera sätt. Ett större mångbruk kan stärka skogens ekologiska, sociala och ekonomiska värden. Vår förhoppning med denna exkursion är att skapa nyfikenhet och väcka intresse för skogens mångbruk. Kanske går du redan i tankarna om att göra något mer med din skog? Kom och låt dig inspireras och ta del av kunskap från andra som har tagit steget.

Mer information om exkursionen den 4 oktober finns i inbjudan Pdf, 92.1 kB..