Sveriges regering nominerar både Voxnadalen och Vindelälven-Juhtatdahka som biosfärområde till Unesco

Beslutet togs under torsdagen den 20 september och innebär att Sverige nu tillstyrker ansökningarna om att Voxnadalen och Vindelälven-Juhtatdahka (Västerbottens län och Norrbottens län) ska utses till Unesco biosfärområden. Unesco väntas ta ett beslut i frågan sommaren 2019.

Till dess att Unesco tar beslut om nya biosfärområden håller vi tummarna och fortsätter att utveckla vår verksamhet. Vi vill rikta ett stort TACK till alla som har varit med längs vägen och bidragit till att ta ansökan i hamn.

En tårta med biosfärområde Voxnadalens logotyp