Publicerad

Exkursion med Voxnadalens Biosfärområde

Spännande besök idag!

Idag fick projektet delta på Biosfärområdet Voxnadalens halvdagsexkursion samt presentera projektet för styrelsen på det efterföljande styrelsemöte. Under förmiddagen besökte vi bland annat. Björn Schols testområden för hållbart skogsbruk, Edsbyns skidbacke som inventerats av Stefan Olander och som kommer att få tillskott av både fågelholkar och betande djur. Innan lunch på Alfta Gästis fick vi även se hembygdsförenings arbete med att bevara Hässja kvarn.

En stor fors i skogen.