Publicerad

Projektet på ERFA-träff med andra Världsarv och Biosfärområden!

8 Världsarv och Biosfärområden utbytte erfarenheter.

8 Världsarvs och Biosfärprojekt träffades i Jönköping 19-20 september för att utbyta erfarenheter och inspireras av varandra under ledning av bland andra Tillväxtverket. Vi fick också uppleva och guidas i det lokala Biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Ett verkligt levande biosfärområde med inflyttning, nybyggnation, jordbruk, äppelodlingar, och flera olika producenter.
Tack Jönköping!