Publicerad

Vill du också ha besök?

I projektet är vi ute och träffar olika aktörer inom besöksnäring och lokalsamhället, både företag föreningar och byaråd. Vill du att vi kommer till dig och berättar om projketet så hör av dig till Maria Rosén maria.rosen@voxnadalen.org

Här ett gäng från Svabensverk samt de nya ägarna till Skålsjögårddn!:

blandat