Publicerad

Avtackningsdag och tankar om framtiden

Idag stänger projektet Gemensam Platsutveckling Biosfärområden Voxnadalen och Världsarvet Hälsingegårdar MEN arbetet hoppas vi fortsätter för fullt i både biosfärområde och världsarv!

Vi vill härmed passa på att tacka för allt det engagemang och stöd som projektet fått av alla inblandade runt om i hela Hälsingland och Sverige. Tillsammans har vi tagit flera steg närmare en hållbarare framtid med hjälp av Hälsinglands två Unesco-utnämningar.

När slutrapporten för projektet är godkänd och klar så kommer den att presenteras på denna sida. Vi i projektet hoppas på att förslaget på den gemensamma strategin som så många varit med och tagit fram kommer att användas i fortsatt arbete i Biosfärområde Voxnadalen och Världsarvet Hälsingegårdar. Stort lycka till i fortsatt arbete!

För frågor och inspel hänvisas nu till Hanna Alfredsson hanna.alfredsson@ovanaker.se

Tusen tack från oss i projektledningen!
Cathrine Wennberg och Maria Rosén