Texten "Kulturting Gävleborg 2022 - Tema: Kultur som drivkraft i platsutveckling" mot rosa bakgrund.

Publicerad

På Kulturtinget i Bollnäs

Information av projektet

Idag medverkade projektet på Kulturtinget i Bollnäs, vars tema var platsutveckling. Projektledaren, tillsammans med Faluprojektet ”Stärka Världsarv” f.d. projektledare Ulrika Nisser, presenterade arbetet och processen med vårt projekt. Samtidigt som Ulrika gav åhörarna sina tankar och erfarenheter från projektet i Falun. Inspirerande dag med bra föreläsare och trevliga möten.