Publicerad

Projektet kan äntligen starta upp!

Välkommen Catherine Vennberg!

Projektet har ny rekryterat en projektledare i form av Catherine Vennberg, som ska ta sig an arbetet med att ta fram en gemensam och hållbar strategi för platsutveckling för Biosfärområdet Voxnadalen och Världsarvet Hälsingegårdar.