Publicerad

Projektet kan äntligen starta upp!

Välkommen Catherine Vennberg!

Projektet har ny rekryterat en projektledare i form av Catherine Vennberg, som ska ta sig an arbetet med att ta fram en gemensam och hållbar strategi för platsutveckling för Biosfärområdet Voxnadalen och Världsarvet Hälsingegårdar.

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.