Publicerad

Projektet på ERFA-träff med andra Världsarv och Biosfärområden!

8 Världsarv och Biosfärområden utbytte erfarenheter.

8 Världsarvs och Biosfärprojekt träffades i Jönköping 19-20 september för att utbyta erfarenheter och inspireras av varandra under ledning av bland andra Tillväxtverket. Vi fick också uppleva och guidas i det lokala Biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Ett verkligt levande biosfärområde med inflyttning, nybyggnation, jordbruk, äppelodlingar, och flera olika producenter.
Tack Jönköping!

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.