Publicerad

Vårt första styrgruppsmöte

Projektets första styrgruppsmöte. Ett entusiastiskt gäng som har jobbat med skrivandet av ansökan till Tillväxtverket som blivit beviljat med ca 1 miljoner av de 13 som blivit utlysta. Alla ser fram emot det fortsatta arbetet.