Välkommen till Biosfärområde Voxnadalen

Unesco biosfärområden - Lokal samverkan i ett globalt sammanhang. För en miljömässig, social och ekonomisk hållbar utveckling.

Hållbar utveckling innebär att säkerställa mänskligt välbefinnande, både idag och för framtida generationer, genom att knyta samman de miljömässiga, de sociala och de ekonomiska perspektiven. Friska och fungerande ekosystem utgör här grunden för den samhälleliga utvecklingen och den mänskliga välfärden. För att uppnå hållbar utveckling krävs det att olika organisationer, myndigheter, lärosäten, företag, civilsamhället och enskilda individer arbetar tillsammans, både lokalt och globalt. Inom Unescos världsnätverk av biosfärområden är det just det som sker. Tillsammans med lokala och regionala aktörer testas lokala lösningar på olika hållbarhetsutmaningar, samtidigt som goda exempel och erfarenheter delas och sprids i ett globalt sammanhang genom Unescos världsomspännande nätverk.

Vägen till biosfärområde

I september 2018 beslutade Sveriges riksdag att tillstyrka Voxnadalens biosfärområdeansökan och nominera området till Unesco. Ett besked väntas från Unesco under juni 2019. Fram till dess fortsätter vi att utveckla vår organisation och verksamhet.

Voxnadalens kandidatur till biosfärområde har drivits sedan 2014, även om själva grundtanken till ett biosfärområde i området går längre tillbaka än så. Bakom biosfärområdeansökan står Biosfärkandidat Voxnadalen, ett projekt som ägs av Ovanåkers kommun och som får ekonomiskt stöd av Ovanåkers, Ljusdals, Bollnäs kommuner, Region Gävleborg och Naturvårdsverket. Biosfärkandidat Voxnadalen har en egen styrelse som för samman en mångfald av intressenter; Ovanåker, Ljusdal, Bollnäs kommuner, Region Gävleborg, Högskolan i Gävle, Högskolan Dalarna, Mellanskog, Svenska Jägareförbundet, Naturskyddsföreningen, Lantbrukarnas Riksförbund och Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk.

Nyheter

Karta över Biosfärområde Voxnadalen med illustrationer på djur och natur

Illustration över Biosfärområde Voxnadalen av Alf Forsblom, Järvsö Naturvårdsbild

Vi finansierar Biosfärområde Voxnadalen

Ovanåkers kommuns logotyp
Logotyp Ljsudals kommun
Bollnäs kommun logotyp
Region Gävleborgs logotyp
Naturvårdsverkets logotyp
Tyck till om sidan