Kontakt

Näringslivsråd

Kommunfullmäktige har uttryckt ett önskemål om att vara delaktig för att skapa en framtidstro och ett företagsklimat för en hållbar och dynamisk kommun.

business foto

Näringslivsrådet är tänkt att vara ett samverkansråd men inget beslutande råd.

  • Att vara delaktiga i kommunens långsiktiga näringslivspolitiska prioritering.
  • Att utgöra en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv.
  • Att lyfta fram synpunkter och idéer.
  • Att fungera som språkrör för en vidare grupp och ha ansvar för vidare dialog och förankring.

Tanken är att näringslivsrådet består av 12-15 personer och träffas fyra gånger per år (fler gånger om så fordras och känns nödvändigt). Mötesplatsen alterneras mellan ledamöternas företag.

”Vi har nu arbetat i vårt näringslivsråd ett antal år och ser hur viktigt det är att vi har samma bild och spelplan av de utmaningar vi har i Ovanåker. Behovet av gemensamma lösningar är nyckeln för ett Ovanåker i fortsatt utveckling”.

Mikael Jonsson, (M), Näringslivspolitiskt ansvarig.

Näringslivsrådet är en av flera vägar kommunen har att lyssna in företagsfrågorna då vi kommer att fortsätta med frukostmöten. Vi kommer även att göra företagsbesök och dessutom ordna olika former av temamöten till riktade företagsgrupper för att nå så många företagare som möjligt.

Kontakt

Näringslivskontoret

Tfn 0271-570 00 vx
E-post naringslivskontoret@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-07-05 11.22

Tyck till om sidan