Slutdatumet för det här evenemanget har passerat.

Våld i vardagen – Varför fortsätter våldet

Trygghetens hus, Brottsofferjouren och Kvinnojouren Stöttan bjuder in till lunchseminarium för seniorer och dig som arbetar inom äldreomsorgen.

Föreläsare Sara Skoog Waller, forskare och psykolog vid Högskolan Gävle

11.00 – 11.45 Registrering - smörgås/kaffe – mingel

11.45 – 12.10 Kort presentation av arrangörerna och föreläsaren.

12.10 – 13.20 Föreläsning av Sara Skoog Waller om Eftervåld

13.20 – 13.30 Avslutning – summering av dagen

Anmälan senast 20 november till:
telefon 072-223 35 28 eller info@tryggvardag.org

Information

Datum: 23 nov
Tid: 11.00 - 13.30
Plats: Bollnäs Folkhögskola
Adress: Skolallén 10, 821 41 Bollnäs
Pris: Gratis

Arrangör: Brottsofferjouren, Trygghetens hus, Kvinnojouren Stöttan
Tfn: 072-223 35 28
E-post: info@tryggvardag.org

Senast uppdaterad