Ungdomsdialog på Gästisbacken i Alfta

Ungdomsdialog på Gästisbacken i Alfta

2023 års Ungdomsdialog har genomförts

Enligt den senaste LUPP-enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är Ovanåkers kommun den kommun i länet där flest ungdomar upplever att de har stora möjligheter att föra fram sina åsikter till beslutsfattare. Varje år arrangerar Ovanåkers kommun en Ungdomsdialog där beslutsfattare, tjänstepersoner och elever träffas och samtalar kring olika områden. 23 november var det dags för årets Ungdomsdialog.

Beslut som rör unga ska bygga på kunskap om unga och Ovanåkers kommun har som målsättning att främja ungas inflytande och delaktighet. För att förbättra den upplevelsen bland unga ännu mer bokades ytterligare möten mellan politiker och elevråd redan under pågående Ungdomsdialog.

Prioriterade områden

Det sista som sker i samband med Ungdomsdialogerna är att några områden/åtgärder utses som extra viktiga att prioritera. Det som prioriterade högst i år var att på något sätt komma tillrätta med lunchsituationen på Celsiusskolan där elever från förskoleklass upp till åk tre i gymnasiet delar matsal. Matsalen upplevs som trång, stressig och ohygienisk. Önskemålet bland de som deltog var att kommunens gymnasieelever bör få en egen matsal då det skulle bidra till bättre matro. Frågan kommer att diskuteras av de politiker som sitter i samhällsbyggnadsnämnden inom kort.

Andra områden som diskuterades och där viktiga synpunkter lyftes

  • De fria resorna med X-trafik där önskemålet var att elever i åk 6 - 9 ska kunna resa gratis både inom Ovanåkers- och Bollnäs kommuner
  • Trygghet i skolan och trygghetsvandring
  • Hur elever och politiker ska mötas utöver den årliga dialogen
  • Unga och narkotika
  • Hur ytan där Celsiuskolans f-6 tidigare låg ska nyttjas på bästa sätt
  • Luncher på Alftaskolan
  • Kompisgrupper på skolan

Trygg i Ovanåker

Eleverna var eniga om att Trygg i Ovanåker är en insats som behövs och de ansåg att det fanns tydliga kopplingar mellan upplevd trygghet och vuxennärvaro i centrumkärnorna – både i form av anställda trygghetsvandrare samt vårdnadshavare. Ungdomarna poängterade också att tobak och narkotika inte skulle vara ett problem om det inte fanns vuxna som försåg unga med detta.


Senast uppdaterad