Anmälningsplikt för kyltorn

Om du har kyltorn i din verksamhet ska du anmäla detta till miljö- och byggnämnden, enligt en ny bestämmelse, som börjar gälla den 1 februari 2024.

Vad är kyltorn?

Ett kyltorn är en anläggning som används för att avlägsna överskottsvärme från en kylprocess. Nedkylningen sker genom att vatten tillförs i luftflödet på ett sätt som gör att det bildas aerosoler (fin vattendimma). Kyltorn används bland annat till luftkonditionering och vid olika industriella processer. Exempel på anläggningar är öppna kyltorn, slutna kyltorn, torrkylare med vattenspridningsmunstycken samt en del skrubbar.

På vår sida med information om kyltorn kan du läsa mer.

För frågor

Miljö- och byggförvaltningen
Tfn: 0271-570 00 (vx)
E-post miljo-bygg@ovanaker.se

Senast uppdaterad