Få hjälp av ett personligt ombud

Om du är över 18 år, har mått dåligt psykiskt under en lång period och har stora problem i vardagen med att till exempel betala räkningar och hålla kontakt med myndigheter, kan du få hjälp av ett personligt ombud. Ett personligt ombud hjälper dig att få det stöd och den vård du har rätt till.

Det är dina behov som styr och vi arbetar bara på uppdrag från dig och vi arbetar alltid tillsammans med dig för att du ska få den hjälp du behöver och har rätt till i samhället säger Elin Brodén som arbetar som personligt ombud.

Ett personligt ombud kan:

  • Ge information om vilket stöd som finns att få i samhället och vad du har rätt till.
  • Ge stöd och hjälp i kontakten med olika myndigheter, till exempel Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten eller Försäkringskassan. Vi kan följa med dig om du behöver besöka en myndighet.
  • Samordna den hjälp du har idag.
  • Ge råd och stöd när du känner dig osäker på hur du ska hantera olika problem.

Tiden du har ett personligt ombud kan variera, vi gör tillsammans upp en gemensam plan. Kanske är du i behov av stöd under ett par månader, eller så behöver du stöd under flera år, det är dina behov som styr säger Gunilla Ljung Holm, Personligt ombud.

Bra att veta

  • Du behöver inte ha en remiss eller göra någon ansökan för att få ett personligt ombud.
  • Alla ombud har tystnadsplikt.
  • Alla tjänster är kostnadsfria.
  • Vi kan komma hem till dig.
  • Ett personligt ombud ersätter inte det arbete som utförs av till exempel god man, förvaltare, boendestödjare, kontaktperson eller personlig assistent.

Även anhöriga eller tjänstepersoner kan höra av sig till oss om de har en person i sin närhet de ser behöver extra stöd säger Åsa Söderqvist, Personligt ombud.

Har du några frågor är du välkommen att ta kontakta med någon av våra personliga ombud. Ovanåkers kommun, Bollnäs kommun och Söderhamns kommun samarbetar kring funktionen.

Kontakt Personligt ombud

Åsa Söderqvist
E-post: asa.soderqvist@bollnas.se
Telefonnummer: 070-318 80 13

Elin Brodén
E-post: elin.broden@bollnas.se
Telefonnummer: 072-213 63 86

Gunilla Ljung-Holm
E-post: gunilla.ljung.holm@bollnas.se
Telefonnummer: 070-271 96 13

Senast uppdaterad