Fem år med Biosfärområde Voxnadalen

I juni har det gått 5 år sedan FN-organet Unesco utnämnde Voxnadalen till ett biosfärområde. Under dessa fem år har biosfärområdet arbetat med insatser inom fokusområdena Skogen som hållbar resurs, Levande vatten och Ett öppet och levande landskap.

Bildandet av Voxkedjan, nya verktyg för platsbaserad utomhuspedagogik i grundskolan och fler återställda vattendrag är exempel på några resultat. Alla biosfärområden rapporterar sin verksamhet till Unesco vart tionde år, vilket är ett led i att kvalitetssäkra biosfärområdenas roll som lärandeplatser för en hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030.

Tio år är dock lång tid och för att säkerställa kvalitet samt dra lärdom av de nyttor och värden som biosfärområden genererar är en ny rekommendation att genomföra en halvtidsavstämning vart femte år. Halvtidsavstämningen bedöms på nationell nivå och innebär ett nytt kvalitetssäkringsverktyg för Biosfärprogrammet Sverige.

Voxnadalen är först ut av Sveriges biosfärområden att genomföra en 5-årsutvärdering. Det är ett bra tillfälle att samla sig i biosfärområdets verksamhet och reflektera över var är vi och vart vi är på väg, säger Hanna Alfredsson, koordinator Biosfärområde Voxnadalen.

Halvtidsavstämningen är en självreflektion som genomförs med personer som varit aktivt involverade i biosfärområdets verksamhet, så som medarbetare, arbetsgrupper och
styrfunktioner.

Halvtidsavstämningen tar fysisk form i en workshop som sker i Alfta den 11-12 juni. Utöver
lokala deltagare från biosfärområdet är även Biosfärprogrammet Sverige, Biosfärområde Nedre Dalälven och Biosfärområde Vindelälven Juhttátahkka på plats tillsammans med två processledare från kommunikationsbyrån Azote. Workshopen kan liknas vid en peer-review.

Efter genomförd halvtidsavstämning har Biosfärområde Voxnadalen för avsikt att höst 2024
besöka samtliga tre kommuner (Ovanåker, Ljusdal och Bollnäs) för att rapportera resultatet
av utvärderingen och arbetet framåt.

Unescos och Biosfärområde Voxnadalens logotyper

Vid frågor, kontakta:

Koordinator Biosfärområde Voxnadalen
Hanna Alfredsson
E-post: hanna.alfredsson@voxnadalen.org
Telefon: 0271–574 24

Senast uppdaterad