Flera skolformer får nya namn

Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och Komvux som särskild utbildning byter namn. Förslaget kom från elever och har klubbats i riksdagen.

Ändringarna gäller från den 2 juli 2023 och innebär att:

  • grundsärskola byter namn till anpassad grundskola
  • gymnasiesärskola byter namn till anpassad gymnasieskola
  • Komvux som särskild utbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå byter namn till Komvux som anpassad utbildning på grundläggande respektive gymnasial nivå
  • uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning
  • benämningen träningsskola tas bort.

Elever föreslog namnbyte

Beslutet fattades av riksdagen 2022. Förslaget att ändra namn kom från början från elever på andra håll i landet.

Namnbytet till anpassad grundskola är ett bra steg på väg. Det blir mer inkluderande och samtidigt kommer det från eleverna själva och är ett fint exempel på elevinflytande. I nästa steg kan man fundera på varför ha elever med och utan intellektuell funktionsnedsättning i separata skolformer. Självklart behövs de resurser eleverna i den anpassade grundskolan har rätt till och får idag, på sikt skulle också dessa elever kunna inrymmas i samma läroplan och samma skolform. Det skulle i ännu högre grad främja inkludering. I nästan varenda grundskola - inklusive i våra - går elever mottagna i anpassad grundskola integrerat i en grundskoleklass och det skulle underlättas genom en gemensam läroplan och en gemensam timplan, säger Kennet Fröjd, Rektor, Celsiusskolan 7-9.

Fokus på verksamhet

I utredningen inför beslutet framgår att de tidigare benämningarna kunde bidra till fördomar och påverka elevernas självbild. De kunde också uppfattas som nedsättande och leda till diskriminering och kränkningar. Ordet anpassad visar istället att det handlar om att anpassa verksamheten utifrån elevernas behov och förutsättningar.

Senast uppdaterad