Företagsbesök får positivt mottagande

Vid ett antal tillfällen har kommunalråd, oppositionsråd och kommunchef tillsammans med näringslivsutvecklare besökt ett flertal företag i kommunen. Syftet med företagsbesök är att föra kommunen och det lokala näringslivet närmare varandra genom ökad förståelse för varandras processer.

AMN ansvarar för att kartlägga, planera och boka företagsbesök. Företagen själva kan också be om besök från kommunen. Företagsbesöken utförs veckovis, oftast på fredagar. Vilka representanter från kommunen som följer med på besöken skiftar, men är oftast en eller två politiker, kommunchef och en eller flera personer från Arbetsmarknad och Näringsliv.

Några av företagen som hittills har fått besök av kommunen är Fibr, Runemo Gård, Husbyggarn, Elvida, Nefab och Lindberg.

- Vi tycker företagsbesöken är bra. Det ger oss möjlighet att få mer information om vad kommunen kan och gör för företagandet i vår kommun. Det ger oss en större förståelse för vilka utmaningar kommunen står inför och vad vi alla kan bidra med för att göra vår kommun attraktivare. För oss så betyder dessa företagsbesök att vi får mer kunskap om vad som görs och finns att tillgå i vår absoluta närhet. Helt enkelt en uppskattad upplysning om vad som Ovanåkers företagande har att erbjuda, säger Magnus Rubensson, VD på Lindberg.

Fredrik Persson är Näringslivsutvecklare på Ovanåkers kommun och ser väldigt positivt på företagsbesöken och hur de har mottagits av företagarna i kommunen.

- Det är kul att företagen är så positiva till våra företagsbesök. Man känner sig alltid välkommen när man kliver in genom dörren! Jag är imponerad av den kunskap och kompetens som finns bland våra företagare i kommunen, säger Fredrik Persson, Näringslivsutvecklare Ovanåkers kommun

Senast uppdaterad