Flera träd i bland annat Öjeparken har drabbats av häggspinnmal

Flera träd i bland annat Öjeparken har drabbats av häggspinnmal

Häggspinnmal angriper träd

I bland annat Öjeparken men även på flera andra platser ser träden spöklika ut med ett vitt nät och larver. Häggspinnmalens larver kan svepa in hela träd i en tät väv och kaläta dem.

Häggspinnmal och larver

Häggspinnmal förekommer överallt där det finns hägg. Honan placerar de 50–100 platta äggen i en fiskfjällsliknande kaka nedanför en knopp av värdväxten. Äggen kläcks i månadsskiftet augusti/september, men larverna övervintrar som mycket små i äggskalen. På våren kryper de ut och börjar äta på häggens knoppar, samtidigt som de börjar spinna sin väv. Väven kan i extrema fall täcka hela trädet, eftersom kolonin flyttar sig när bladen är uppätna. När larverna är fullvuxna spinner de varsin spolformig, gråvit kokong. Kokongerna sitter i täta grupper – vanligen i en ny, gles väv utanför den gamla, alltför täta väven.

Under år då angreppen är speciellt massiva kan hundratals kokonger finnas i en enda klunga. Trots att alla blad på en hägg kan vara fullständigt uppätna återhämtar sig trädet redan under samma säsong och får nya blad. Alla häggar drabbas inte lika kraftigt, utan fjärilen tycks ha en förmåga att välja ut de enskilda värdträd som är mest gynnsamma för larverna.

Mer information om häggspinnmal Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad