Här kan du slänga hundbajspåsen

Runtom i kommunen finns hundlatriner där du kan slänga dina hundbajspåsar när du rastar hunden. Här kan du se var de finns!

Du som hundägare är ansvarig för att hundavföringen plockas upp när du rastar din hund. Ha därför plastpåsar med dig och, för allas trivsel, släng hundbajspåsen i någon av hundlatrinerna som vi har placerat ut runtom i kommunen.

Runt slingor som Motionsområdet Bäck eller andra större motionsslingor finns inga hundlatriner eller papperskorgar. Därför önskar vi att du som promenerar med din hund tar med dig bajspåsen til närmsta hundlatrin när du kommit tillbaka från promenaden in i de centrala delarna.

Senast uppdaterad