soffgrupp på näskullens äldreboende

Näskullen får toppbetyg i årets brukarundersökning

Socialstyrelsen genomför varje år en brukarundersökning om vad de äldre tycker om äldreomsorgen. Årets undersökning är den första sedan Näskullen med sina 48 lägenheter invigdes i slutet av augusti 2020 och glädjande nog kan vi konstatera att Näskullen får toppbetyg av de som har deltagit undersökningen.

Ett resultat som sticker ut

Personer, 65 år och äldre, som har hemtjänst eller bor på särskilt boende har alla fått möjlighet att besvara en enkätundersökningen. Resultaten från årets undersökning bör ses i kontexten av att coronapandemin pågått i två år när svaren samlades in under våren 2022, så givetvis har det påverkat årets resultat. Men samtidigt som man kan se en trolig pandemieffekt med sjunkande nöjdhet bland äldre på särskilda boenden i de flesta av landets kommuner och så även i Ovanåkers kommun så får Näskullen ett resultat som sticker ut i positiv bemärkelse både lokalt och i jämförelse med riket.

 

fåtöljer vid fönster

Ett tryggt, bra och trivsamt boende

Glädjande nog får det nybyggda boendets utformning och miljö ett mycket gott betyg. Samtliga som har svarat på årets undersökning upplever att det är mycket eller ganska tryggt att bo på Näskullen.

Att bygga ett äldreboende i markplan för att underlätta möjligheten att komma utomhus har också visat sig vara ett bra beslut. Samtliga som svarat upplever att det är trivsamt utomhus runt Näskullen och 90% att möjligheterna att komma utomhus är bra. Vilket exempelvis kan jämföras med 15% av de svarande på Gyllengården som är ett annat av kommunens boende men som till skillnad från Näskullen är byggt i flera våningsplan (rikssnittet 54%).

Och att nyttja boendets utformning och möjliggöra för det boende att enkelt komma utomhus är någonting som verksamheten fokuserar mycket på.

Allt är i markplan och man kan enkelt röra sig utan att de finns hinder. Boendet har små och hemtrevliga avdelningar med en öppen planlösning. Det finns uteplatser i marknivå på alla enheter, med balkongdörrar som står öppna när det är väder för det så att de boende lätt kan ta sig ut. Utomhusmiljön är också anpassad för att de boende ska kunna röra sig fritt med lättillgängliga gångvägar där de finns bänkar att sätta sig på och vila förklarar Lena Lindqvist som är enhetschef på Näskullen.

Anette Granberg som också är enhetschef fortsätter:

I trädgården finns det frukt och lövträd, de finns bärbuskar, odlingslådor och planteringar. Vi skördade faktiskt mycket egenodlade tomater och jordgubbar i somras. Man kan fritt röra sig och gå och sätta sig där de passar. Boendet har en solsida där många sitter ute och solar nästan året runt. Vill man inte ha sol kan man välja en annan uteplats. De går att komma in i huset från alla uteplatser, så man kan få en kaffeskvätt där man går in innan man går vidare.

Även lägenheterna upplevs som trivsamma och man upplever enligt resultatet att man trivs bra med sin lägenhet.

matsal näskullen

Boendemiljön påverkar måltidsupplevelsen

En trivsam utformning och miljö påverkar dessutom nöjdheten inom andra områden, som exempelvis måltiderna. 80% av de som svarat upplever exempelvis att måltiderna är en trevlig stund medan samma resultat på Gyllengården är 50% (rikssnittet 66%). Måltidsmiljön och trivsamheten kring måltiden påverkar i sin tur även hur man upplever att maten smakar. För trots att det är samma mat som serveras på kommunens särskilda boenden så svarar 92% att maten smakar mycket eller ganska bra medan samma siffra på Gyllengården är 77% (rikssnittet 71%).

Och att miljön påverkar matsituationen och upplevelsen är någonting som både Lena och Anette lyfter fram.

De är ljusa rum som man sitter och äter vid bord tillsammans med andra, om man vill. Eller kan gå över till annan avdelning och äta med en vän/bekant. Maten serveras vid bordet, där det är möjlig i karotter så man kan ta själv vad man önskar. Man får också bre sin egen smörgås och önska vad man vill dricka till maten. Vi bakar också ganska ofta och det bjuds då på mellanmål med hembakad kaka. Sommartid äter man också ute.

Nöjda med aktiviteterna

Även arbetet med aktiviteter och att skapa en meningsfull vardag för de boende på Näskullen får ett förhållandevis gott betyg vilket är glädjande eftersom man satsar mycket på aktiviteter.

Vi jobbar individanpassat där brukaren är centrum. Att ge det där lilla extra när de finns möjlighet, en pratstund, filmvisning, manikyr. Vad som passar för brukaren just den dagen helt enkelt, förklarar Lena och Anette.

70% av de som har svarat anger att de är nöjda med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet. Givetvis önskar man att resultatet skulle vara 100% samtidigt kan man konstatera att resultatet är ett gott betyg om man jämför resultatet med snittresultatet i länets kommuner (46%) eller med rikssnittet (54%).

brasa i köket på näskullen

Näskullens personal lyfts särskilt fram

Det är inte bara det nya boendets miljö och utformning som lyfta fram i Näskullens resultat, även personalen får ett mycket gott betyg både när det gäller tillgänglighet och bemötande.

Exempelvis upplever samtliga som svarat på enkäten att de får ett bra bemötande av personalen på Näskullen. Samtliga upplever även att personalen har tillräckligt med tid för arbetet och att det är lätt att vid behov få kontakt med personalen (både omvårdnadspersonal och sjuksköterska).

personal på näskullen

Berith Mittjas och Lena Embretsen jobbar på Näskullens demensboende

Sammantaget mycket nöjda

Ser man på det sammantagna resultatet så svarar 90% att de är mycket nöjd eller ganska nöjd med Näskullen. Vilket kan jämföras med exempelvis snittresultatet för länets kommuner (75%) och i riket (77%).

Välfärdssektorn står inför en omfattande digitalisering, en modernisering som är efterlängtad och som innebär stora möjligheter. Med hjälp av välfärdsteknik som till exempel sensorer eller applikationer på mobiler och surfplattor som påminner eller ger stöd, kan äldre personer få ökad trygghet, vara mer delaktiga självständiga och uppnå högre livskvalitet.

Fortsatt analys och utvecklingsarbete

Denna undersökning är ett viktigt kvalitetsmått för att stämma av verksamheternas kvalitet och mål. Socialförvaltningen vill fortsätta att utvecklas och bli ännu bättre på att ge ett gott bemötande och en service av hög kvalitet. Vi kommer därför att göra en djupare analys av resultatet för att hitta förbättringsområden att arbeta med inom verksamheterna, detta för att öka kvalité och service ytterligare.

Vi kan redan nu konstatera att det trots det goda resultatet finns utvecklingsområden. För i likhet med i stort sett alla kommuner så besväras de boende på våra särskilda boenden av ensamhet och vi ser även att vi måste bli bättre på att informera boende och anhöriga om vart man kan vända sig med synpunkter och klagomål.

Ett ständigt förbättringsarbete

Att resultatet är bra betyder inte att det inte finns utvecklingsområden. Det pågår redan flera insatser för att förbättra verksamhetens kvalitet ytterligare och det finns även planer på att utveckla arbetet med aktiviteter men även dialogen med anhöriga.

Vi vill jobba mer med dagliga aktiviteter både gemensamma och individuella förklarar Lena och Anette. Vi jobbar just nu med utbildningar i förflyttning för personal där det även ingår utbildning i bemötande som är en otroligt viktig del i vårt arbete. Vi planerar även för att i början på nästa år ha en anhörigträff för att få synpunkter och förslag från anhöriga. Vi ser framemot att fortsätta att driva och utveckla ett boende där de boende trivs, känner sig trygga och mår bra tillsammans med personal.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Näskullen får ett toppbetyg av de brukare som bor på boendet. Ser man på det sammantagna resultatet så svarar 90 % att de är mycket nöjd eller ganska nöjd med Näskullen. Vilket kan jämföras med exempelvis snittresultatet för länets kommuner (75 %) och i riket (77 %).

Detta visar att man kan påverka verksamheters trygghet, trivsel, tillgänglighet och nöjdhet genom att noggrant planera och utforma ett äldreboende.

Vill du veta mer

Vill du titta närmare på resultatet eller läsa mer om brukarundersökningen kan du göra det på Socialstyrelsens hemsida :

Resultat – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om Näskullen

Senast uppdaterad