Ny gång- och cykelväg byggdes 2022 för att göra Lillboskolans skolgård tryggare för eleverna.

Ny gång- och cykelväg byggdes 2022 för att göra Lillboskolans skolgård tryggare för eleverna.

Ny gång- och cykelväg har gett ökad trygghet för eleverna

Den nya gång- och cykelvägen som byggdes 2022 för att göra Lillboskolans skolgård tryggare används mycket, men det finns fortfarande de som genar över skolgården. Elever på Lillboskolan har påtalat att det gör deras utemiljö mindre trygg.

De flesta cyklister och gående använder den nya gång- och cykelvägen som går utanför skolområdet, men fortfarande finns det dom som genar genom skolgården.

Eleverna har uttryckt genom elevrådet att det känns otryggt när det kommer andra genom skolgården. Jag tror att många av gammal vana tar den "gamla" vägen, säger rektor Ola Larshans och påminner om att inte använda skolgården som genomfart.

Senast uppdaterad