Jon-lars

Ny regional strategi för att samordna och driva utvecklingen av turism och besöksnäringen i Gävleborg

Den 22 februari beslutade regionfullmäktige om en ny strategi för turism och besöksnäring i länet för åren 2024 till 2030. Region Gävleborg har lett arbetet med att ta fram denna gemensamma strategi mot en hållbar utveckling av turism och besöksnäring tillsammans med länets kommuner.

Målet är att skapa en gemensam riktning för att kunna möta utmaningar och ta till vara på länets möjligheter. Därför fokuserar strategin extra mycket på sju strategiska utvecklingsområden: hållbar platsutveckling, enklare företagande, kunskap, innovation, kompetensförsörjning, tillgänglighet samt marknadsföring.

– Med den nya strategin för turism och besöksnäring och dess sju utpekade utvecklingsområden som grund ser jag fram emot det fortsatta arbetet tillsammans med länets kommuner och övriga besöksnäringsfrämjare. Gävleborgs besöksnäring är viktig då den bidrar med arbetstillfällen, diversifierar arbetsmarknaden, skapar attraktion till platsen och genererar både skatteintäkter och tillväxt, även i andra branscher. Den bygger även naturliga broar mellan staden och landsbygden, säger Johan Tunhult, strateg på Region Gävleborg.

Läs mer och ladda ner strategin här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad