Tillförordnad kommunchef och representant från Ica skakar hand framför Alftaskolans entré.

Tf kommunchef Mattias Bergström och Jimmy Vikström från ICA Supermarket i Alfta.

Överenskommelse för ett tryggare Alfta

I början av 2023 portade ICA Supermarket Alfta elever från Alftaskolan. Detta berodde på snatterier och att det periodvis befann sig stora klungor av ungdomar i butiken, som skapade en otrygg tillvaro för medarbetare och kunder. Med anledning av situationen tog Jimmy Vikström, ägare av ICA Supermarket Alfta, kontakt med Ovanåkers kommun för att tillsammans hitta en lösning.

Efter ett flertal möten med representanter från ICA och Ovanåkers kommun så togs en avsiktsförklaring fram. Den behandlar hur samarbetet mellan de olika parterna, såväl skola som kommun och näringsliv, ska fungera för att skapa trygghet.

- Jag är väldigt glad att Jimmy tog kontakt med oss för att tillsammans försöka hitta en lösning på situationen. Jag är övertygad om att samarbete är den viktigaste faktorn för att skapa ett tryggare Alfta, säger Mattias Bergström, TF Kommunchef.

I avsiktsförklaringen som är upprättad mellan Ovanåkers kommun och Alfta Centrumförening finns en rad olika aktiviteter som ska genomföras under året. Exempel på aktiviteter som ska genomföras:

  • ICA Supermarket i Alfta ska bygga relationer med Alftaskolan och eleverna genom att föreläsa samt delta på aktiviteter som exempelvis frukost eller pingis.
  • Alftaskolan ska med hjälp av ungdomar, hjälpa till med olika event och turneringar.
  • Fritidsgården Grottan i Alfta ska arbeta för samverkan med det lokala näringslivet. Detta kan vara exempelvis kring arrangemang på orten som julskyltning och skollovsaktiviteter.

- Vi på ICA Supermarket och Centrumföreningen ser fram emot att vara en del i denna samverkansöverenskommelse och vi vill verkligen bidra till att skapa ett tryggare Alfta för alla i Alfta och inte minst för våra kunder och medarbetare, säger Jimmy och Ronja Vikström, ICA Supermarket Alfta.

Avsiktsförklaringen kommer att skrivas på 2023-06-08 klockan 11.00 vid Alftaskolan. Vid signeringen av avtalet finns det möjlighet för media att delta och ställa frågor.

Kontakt

Mattias Bergström
TF Kommunchef
Ovanåkers kommun
mattias.bergstrom@ovanaker.se
Tfn: 0271-570 37

Robert Gustafsson
ICA-handlarnas Förbund
Robert.r.gustafsson@icahandlarna.se
Tfn: 076-127 47 24

Senast uppdaterad