Sopmaskin

Så här såg det ut förra våren när sanden togs upp.

Sandupptagningen börjar till veckan!

Idag vräker snön ner men nästa vecka verkar det bli mildare väder och då kan det efterlängtade vårtecknet, sandupptagningen, påbörjas. Varje år när snön smält bort startar vi vårt arbete med sandupptagning. Då det fortfarande är tjäle i marken och snö har vi avvaktat med sandupptagningen. Det har även varit kalla dagar med minusgrader och då fryser det vatten vi använder till is.

All sand som använts för halkbekämpning under vintern ska bort och vi prioriterar gång- och cykelvägar främst samt de centrala delarna där det rör sig mycket människor. Vi kommer dock till din gata så fort vi kan.

När sopmaskinen varit på din gata så kan det ligga lite sand kvar. Vi kommer tillbaka och gör en finputsning och vårt mål är att alla gator, vägar och torg ska vara rena från sand så tidigt på året som möjligt.

Sandupptagning kommer i år även ske på kvällar, nätter och helger för att det ska gå så snabbt och bra som möjligt.

Sanden vi sopar upp återanvänds som fyllning när vi gör förstärkningsarbeten på gator.

Har du frågor eller funderingar?

Du är välkommen att kontakta oss via e-post: kommun@ovanaker.se eller ringa till kommunvägledningen på 0271-570 00.

Senast uppdaterad