Tumme upp

www.ovanaker.se i topp på Funkas inkluderingsbarometer!

När tillgängligheten på 1 785 webbplatser testades så var det bara 130 webbplatser som blev helt godkända och ovanaker.se är en av dem. Det är Funka som för andra året i rad granskar webbplatsers startsidor för att se om de möter kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen).

Lag på tillgänglighet

Funka har testat webbplatsernas startsida utifrån tio utvalda lagkrav, som visar hur bra gränssnittet fungerar för personer med synnedsättningar, motoriska nedsättningar, läs- och skrivsvårigheter samt kognitiva nedsättningar.

För att leva upp till lagkraven behöver webbplatsen följa en särskild europeisk standard Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.som i sin tur bygger på den internationella standarden för webbtillgänglighet WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines).

Webben ska vara tillgänglig för alla!

Funka arbetar med tillgänglighet vad gäller innehåll, design och teknik i digitala gränssnitt. På deras webbplats går att läsa att cirka 15% av befolkningen har en funktionsnedsättning. Troligtvis är det fler och mörkertalet stort.

Det finns också flera användare som inte ingår i statistiken men som påverkas av tillgängligheten, eller snarare bristen på tillgänglighet, på en webbplats. Kommunala webbplatser och digital offentlig service måste vara tillgänglig för alla oavsett förmåga, allt för att undvika digitalt utanförskap.

Mer information

Läs mer om årets inkluderingsbarometer på funka.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lagen lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad