Kontakt
Vigselrum på Vox Cultura

Vigselrum på Vox Cultura

Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel förrättas av borgerliga vigselförrättare som utses av länsstyrelsen. I Ovanåkers kommun utförs vigslar efter överenskommelse om dag och tid. Platsen för vigseln kan vara vigselrummet på Vox Cultura eller någon annan plats enligt parets önskemål.

Så här gör du

Kontakta folkbokföringen vid din lokala skattemyndighet för att få blanketten "Ansökan om hindersprövning". Blanketten kan du också hämta från Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan om hindersprövning ska fyllas i, skrivas under och skickas tillbaka till folkbokföringen vid Skattemyndigheten. Därefter får du automatiskt hemskickat blanketterna "Intyg hindersprövning" och "Intyg vigsel". Observera att intygen bara gäller under fyra månader.

För utländska par, eller om en av parterna inte är skriven i Sverige, måste svensk hindersprövning göras. Hos Skatteverket finns all information.

Vittnen

Vid vigseln ska två vittnen närvara. Dessa kan vara släkt eller vänner till paret och ha fyllt 18 år. Paret ansvarar själva för att dessa vittnen närvarar.

Vad ska lämnas till kommunen?

När du fått "Intyg hindersprövning" och "Intyg vigsel" tar du kontakt med kommunens kontaktperson och överlämnar intygen. Dessa används som underlag till protokoll och vigselbevis. Ni kommer överens om vilken dag, tid och plats som vigsel ska ske samt vem som ska vara vigselförrättare. Du lämnar också namn och adress till de två personer som ska vara vittnen. Kommunens kontaktperson tar de kontakter som behövs.

Vigseln förrättas enligt ett särskilt vigselformulär. Efter vigseln får paret ett vigselbevis. Kommunens kontaktperson underrättar skattemyndigheten om vigseln.

Vad kostar det?

Borgerlig vigsel är kostnadsfri.

Kontakt

Vigselförrättare

Nils Erik Falk
Mobil 070-659 39 27
E-post nefalk@helsingenet.com

Inga-Lill Embretsen
Mobil 073-270 69 07
E-post inga-lill.embretsen@ovanaker.se

Skatteverket

Tfn 0771-56 75 67

Senast uppdaterad