Kontakt

Mitt arbete är varierande, utvecklande & ansvarsfullt

Namn: Anna-Lena Persson
Ålder: 58 år
Hur länge har du jobbat i hemtjänsten: 23 år

Varför valde du att arbeta i hemtjänsten?

För det är ett så naturligt jobb. Att hjälpa människor med det de behöver, så att de kan bo kvar i sina hem..

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att man får känna sig betydelsefull och uppskattad. Det är ett utvecklandejobb, där man får lära sig mycket. Det är ansvarsfullt och varierande. Jag har dessutom bra kollegor och chefer.

Vilka kompetenser tycker du det krävs för att jobba inom hemtjänsten?

Man måste tycka om att hjälpa och arbeta med människor. Man måste kunna jobba ganska självständigt, vara ansvarsfull och uppmärksam. Att ha viss kunskap inom mobil och dator, kunna prata och förstå och skriva svenska. Det är även en tillgång, om man kan flera språk. Att kunna hushållssysslor är också bra inom hemtjänsten. Men framförallt är det viktigt att vara positiv, att vilja lära och våga fråga.

Skulle du rekommendera att jobba hos oss? vad skulle du säga till den som är intresserad?

Ja, jag skulle rekommendera andra att jobba hos oss. Det finns många jobb, men få är så betydelsefulla och viktiga som hemtjänsten. Ett av samhällets viktigaste. Detta är dessutom ett framtidsjobb, för människor med behov av hjälp kommer det alltid att finnas.

Senast uppdaterad