Kontakt

Förhållningssätt

Här kan du läsa om vilket förhållningssätt vi har på Lillboskolan.

På Lillboskolan:

  • Är vi snälla och trevliga mot varandra
  • Använder vi ett trevligt språk
  • Ser vi till att alla får vara med
  • Får vi tänka och tycka som vi vill men ej såra någon
  • Har alla lika värde
  • Visar vi respekt för varandra och varandras saker

Kom ihåg, det finns alltid en vuxen att vända sig till.

Kontakt

Tillförordnad rektor

Britt-Inger Robertsson
Tfn. 0271-571 73
E-post Britt-Inger.Robertsson@ovanaker.se

Biträdande rektor

Ola Larshans
Tfn. 0271-572 54
E-post ola.larshans@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2020-05-20 08.55