Kontakt

Fredag

Runemoskolan - Galven

Hållplats

Tid

Runemoskolan

13.05

Gäddvik

X

Gällsbo

X

Hässja

X

Galven

13.40


Runemoskolan - Galvsbo

Hållplats

Tid

Runemo skola

14.05

Gäddvik

X

Gällsbo

X

Hässja

X

Galvsbo

14.30


Alftaskolan - Södra Långbo - Galven

Hållplats

Tid

Alfta skolan

15.05

Rösaberg

X

Mossbo

X

S:a Långbo

X

Gäddvik

X

Galvsbo

X

Galven

16:00

Senast uppdaterad