Kontakt

Onsdag

Runemoskolan - Galven

Hållplats

Tid

Runemoskolan

13.05

Gäddvik

X

Gällsbo

X

Hässja

X

Galvsbo

X

Galven

13.35


Alftaskolan - Södra Långbo

Hållplats

Tid

Alftaskolan

13.50

Mossbo

X

Stora Vål

X

Rösaberg

X

Södra Långbo

14.10


Runemoskolan - Galven

Hållplats

Tid

Alftaskolan

14:35

Runemoskolan

14.45

Gäddvik

X

Gällsbo

X

Hässja

X

Galvsbo

X

Galven

15:05


Alftaskolan - Södra Långbo - Galvsbo

Hållplats

Tid

Alftaskolan

16.00

Rösaberg

X

Mossbo

X

S:a Långbo

X

Gäddvik

X

Galvsbo

17.20

Senast uppdaterad