Kontakt

Tisdag

Alftaskolan - Södra Långbo

Hållplats

Tid

Alftaskolan

13.50

Rösaberg

X

Stora Vål

X

Södra Kyrkbyn 283

X

Mossbo

X

Södra Långbo

X


Alftaskolan - Södra Långbo

Hållplats

Tid

Alftaskolan

14.20

Rösaberg

X

Södra Långbo

14.25


Alftaskolan - Galven

Hållplats

Tid

Alfta skolan

14.45

Runemo skola

14.50

Gäddvik

X

Gällsbo

X

Hässja

X

Galvsbo

X

Galven

15:20

Senast uppdaterad