Kontakt

Måndag

Viksjöfors skola - Mållångsta

Hållplats

Tid

Alftaskolan

13.40

Viksjöfors skola

X

Viksjöfors (affären)

X

Grängsbo

X

Söderomsjön

X

Älvkarhed (kör runt slingan)

X

Mållångsta

14.20

Skålsjön

14.35


Alftaskolan - Mållångsta

Hållplats

Tid

Alftaskolan

15.10

Viksjöfors skola

15.15

Viksjöfors (affären)

X

Grängsbo

X

Söderomsjön

X

Älvkarhed (kör runt slingan)

X

Kammahav

X

Mållångsta

X

Ramfors

15:55


Senast uppdaterad