Kontakt

Måndag

Rotebergs skola - Knåda skola - Celsiusskolan - Fullen - Södra Våsen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.10

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Lövberget

X

Åsen

14.45

Knåda skola

14.55

Ryggesbo

X

Celsiusskolan

16.10

Åsen (korsning Lindsbyn)

X

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Ryggesbo

16.55


Senast uppdaterad