Kontakt

Onsdag

Rotebergs skola - Lövberget - Ullungsfors - Fullsborn - Celsiusskolan (via Borgen)

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

12.10

Lövberget

X

Åsen

X

Ullungsfors

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Borgen

X

Celsiusskolan

12.55


Rotebergs skola - Knåda skola - Fullen - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Rotebergs skola

14.10

Lövberget

X

Åsen

X

Knåda skola

14.25

Kyan

X

Fullsborn

X

Fullen

X

Ryggesbo

15.10


Celsiusskolan - Rotebergs skola(kör via) - Fullsborn - Ryggesbo

Hållplats

Tid

Celsiusskolan

16.10

Åsen

X

Rotebergs skola (kör via)

X

Kyan

X

Fullsborn

X

Ryggesbo

16.55


Senast uppdaterad