Fastighetsbeteckning:
Alfta Kyrkby 5:13
Pris: 73 080kr
Adress: Långgatan 15
Areal: 1218m²
Detaljplan:
Nej

Alfta Kyrkby 5:13

Kommunal tomtmark i Centrala Alfta

Vid Långgatan öster om Alfta centrum ligger denna avstyckade tomt. Goda kommunikationer genom närheten till både kollektivtrafik och gång- och cykelväg ger platsen mervärde. Två av tomtens sidor vetter mot öppen jordbruksmark.

Fastigheten är inte detaljplanelagd men lämpar sig väl för en friliggande villa.

Bilder kommer snart!

Bilder

Bildbeskrivning

Bildbeskrivning

Kontakt

Planeringsavdelningen

Tfn. växel 0271-570 00
E-post kommun@ovanaker.se

Senast uppdaterad