Översiktsbild markerad

Fastighetsbeteckning:
Alfta Kyrkby 5:13
Pris: 73 080 kr
Adress: Långgatan 15
Areal: 1 218m²
Detaljplan:
Nej

Alfta Kyrkby 5:13

Kommunal tomtmark i Centrala Alfta

Vid Långgatan öster om Alfta centrum ligger denna avstyckade tomt. Goda kommunikationer genom närheten till både kollektivtrafik och gång- och cykelväg ger platsen mervärde. Två av tomtens sidor vetter mot öppen jordbruksmark.

Fastigheten är inte detaljplanelagd men lämpar sig väl för en friliggande villa.

Bilder kommer snart!

Kontakt

Mark- och exploateringsingenjör

Hannah Linngård
Tfn: 0271-570 63
E-post: hannah.linngard@ovanaker.se

Senast uppdaterad